Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar, yürürlükten kaldırıldı

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar (Karar Sayısı: 191)

Karar Sayısı: 191
08/07/2013 tarihli ve 2013/5265 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar"ın yürürlükten kaldırmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6446 sayılı Kanunun 17 nci ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- (1) 08/07/2013 tarihli ve 2013/5265 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yürürlük tarihinden önce gerekli belgeleri ibraz etmiş ancak henüz ödeme aşamasına gelmemiş destek unsurlarına ilişkin olarak yürütülecek iş ve işlemler ile ödemeler yürürlükten kaldırılan Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yapılmaya devam olunur.

MADDE 2- (1) Bu Karar 31 Aralık 2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yeşil yıldız da enerji desteğine son verildi.

Yeşil yıldız da enerji desteğine son verildi.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)Facebook YorumlarıDisqus Yorumları